Thikanas of Shekhawati

Tazimi Thikana
Branch
Title
Established by
Established in
1. Shahpura(Head Seat of Shekhawats)
Lunkaran Ji Ka
Rao
RaoManohar
1584
2. Khetri
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Raja and Bahadur
Thakur Kishan Singh
1742
3. Dundlod
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Rawal
Thakur Kesari Singh
1750
4. Nawalgarh
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Rawal and Bahadur
Thakur Nawal Singh Bahadur
1737
5. Mukandgarh
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Mukand Singh
1859
6. Mandawa(Pana-1),(Pana-2)
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur,Thakur
Thakur Padam Singh ,Thakur Gyan Singh
1791
7. Mehansar
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Nahar Singh
1768
8. Bissau
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Rawal
Thakur Kesari Singh
1746
9. Alsisar(Pana-1),(Pana-2)
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur,Thakur
Thakur Chattar Singh ,Thakur Ganpat Singh
1853
10. Malsisar
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Maha Singh
1745
11. Mandrella
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Daulat Singh
1751/1791
12. Chowkari
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Bakhat Singh
1745
13. Heerwa
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Ramnath Singh
1763
14. Seegra
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Mehtabh Singh
1763
15. Surajgarh
Bhojraj Ji Ka (Panchpana)
Thakur
Thakur Surajmal
1778
16. Udaipurwati
Bhojraj Ji Ka (Pentalisa)
Thakur
Thakur Bhojraj
1608
17. Parsurampura
Bhojraj Ji Ka(PanchPana)
Thakur
Thakur Bhawani Singh
-
18. Taen
Bhojraj Ji Ka(Panch-Paana)
Thakur
Thakur Salem Singh
1761
19. Sikar
Rao Ji Ka
Rao Raja
Rao Daulat Singh
1687
20. Kasli
Rao Ji Ka
Rao
Rao Tirmal
-
21. Shyamgarh
Rao Ji Ka
Thakur
Thakur Shyam Singh
-
22. Jahota
Achaldas Ji Ka
Thakur
Thakur Achal Singh
-
23. Khandela-Bara Pana(Senior)
Girdhar Ji Ka
Raja
Raja Udai Singh
1697
24. Khandela-chhota Pana(Junior)
Girdhar Ji Ka
Raja
Raja Fateh Singh
1683
25. Danta
Girdhar Ji Ka
Thakur
Thakur Amar Singh
1669
26. Khood
Girdhar Ji Ka
Thakur
Thakur Shyam Singh
1652
27. Khachariawas
Ladkhani
Thakur
Thakur Lal Singh
1618
28. Khatu
Ladkhani
Thakur
Thakur Kesari Singh
-
29. Pachar Sanwal Das Ji Ka Thakur Thakur Bhim Singh
-